GDR-architecten bv is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten verzoend worden met functionele logica & duurzaamheid is onze doelstelling.

BROWSE BY CATEGORY :

BROWSE BY TAGS :

Over GDR-Architecten

Ons team …

GDR-architecten bestaat uit een vaste kern van 5 vennoten, een aantal medewerkers en stagiairs. Allen zijn architect of ingenieur-architect. De complementaire bezetting van het bureau, zowel naar opleiding, leeftijd en ervaring, vormt daarbij een meerwaarde: een ontwerpcompartiment en een technisch compartiment werken nauw samen gedurende de volledige ontwerp- en uitvoeringsfase.

… up to date

Onze aandacht gaat uit naar een voortdurende bijscholing van alle medewerkers, zowel op ontwerpmatig en tekentechnisch gebied, op het vlak van materialenkennis, EPB-regelgeving, lage-energie- en passiefbouwprojecten, hedendaagse technieken, wetgeving, nieuwe normen en richtlijnen, …

Onze werkwijze

In functie van elk project wordt een projectteam samengesteld. Deze methodiek biedt als voordeel dat reeds vanaf het (voor)ontwerpproces technische ondersteuning aanwezig is, en dat in uitvoeringsfase de werfarchitect bijgestaan wordt door de architect-ontwerper. De sterke complementaire kanten van elke medewerker kunnen optimaal ingezet worden. Dit komt eveneens de communicatie met de andere bouwpartners, ingenieur stabiliteit en technieken, EPB-verslaggever, veiligheidscoördinator, … ten goede.

Praktisch

GDR-architecten voldoet aan de “Wet Laruelle” en is als architectenvennootschap ingeschreven op de Tabel van de Orde van Architecten van de provincie Oost-Vlaanderen.

Alle gegevens van onze medewerkers vindt u op de contactpagina.


Huidige samenstelling

 

Zaakvoerders – vennoten

Eddy De Rocker: gepensioneerd architect, werkzaam in het bureau vanaf 1971 tot 2013 – niet-meewerkend vennoot

Filip De Geyter: ir.-architect, werkzaam in het bureau vanaf 1993 – zaakvoerder vanaf 2001, voor onbepaalde duur – ingeschreven op de Tabel van de Orde

Hendrik Van de Veere: architect, werkzaam in het bureau vanaf 2001 – vennoot vanaf 2005 – ingeschreven op de Tabel van de Orde

Mireille Carchon: ir.-architect, werkzaam als freelance medewerker aan het bureau van 1998 tot 2005 – vennoot vanaf 2005 – ingeschreven op de Tabel van de Orde

Katrijn Moons: architect, werkzaam in het bureau vanaf 2006 – vennoot vanaf 2008 – zaakvoerder vanaf 2016, voor onbepaalde duur – ingeschreven op de Tabel van de Orde

Zelfstandige medewerkers en stagiairs

Wim Remy: architect, stagiair 01/02/1996-31/01/1998, freelance zelfstandige medewerker vanaf 01/02/1998

Anne Baeyens: ir.-architect, stagiair 01/10/2014-31/01/2016, zelfstandige medewerker vanaf 01/02/2016

Barbara Beck: ir.-architect, zelfstandige medewerker vanaf 01/02/2016

Eveline Rinckhout: architect, stagiair 2005-2007, zelfstandige medewerker vanaf 16/04/2018

Saskia De Mol: ir.-architect, stagiair 07/09/2017-06/09/2019, zelfstandige medewerker vanaf 07/09/2019

2010-01-13-070

© GDR-architecten