GDR-architecten bv is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten verzoend worden met functionele logica & duurzaamheid is onze doelstelling.

BROWSE BY CATEGORY :

BROWSE BY TAGS :

Over GDR-Architecten | Historiek

Historiek

1971 – 1983 Studieburo voor Architectuur De Rocker (start praktijk Eddy De Rocker)
1979 – 2001 Eddy De Rocker is lesgever aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent
1983 – 1995 Studiebureau voor Architectuur De Rocker – Paepen
(samenwerkingsverband Eddy De Rocker – Chris Paepen)
1995 – 1998 VOF Studiebureau voor Architectuur De Rocker – Paepen – De Geyter
(oprichting vennootschap) (publicatie BS 24.02.1996)
1998 – 2001 VOF Groep De Rocker (wijziging naam + statuten) (publicatie BS 06.10.1999)
2001 – 2004 BVBA Groep De Rocker (wijziging naam + statuten + aanstelling zaakvoerders)
(publicatie BS 05.05.2001)
2004 wijziging zaakvoerders (publicatie BS 08.04.2005)
2005 Chris Paepen stopt zijn activiteiten bij het bureau; hij was zaakvoerder van 2001 tot 2004
08.12.2008 GDR-architecten bvba (wijziging naam + statuten) (publicatie BS 26.01.2009)De naamswijziging van bvba Groep De Rocker naar GDR-architecten bvba kadert in de aanpassing der statuten aan de recente wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen, in het bijzonder aan de wet van 15 februari 2006 (BS 25.04.2006), en de aanbevelingen van de Orde van Architecten, betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon. Alle lopende verbintenissen van bvba Groep De Rocker worden hierbij overgenomen door GDR-architecten bvba.
19.02.2009 opname van GDR-architecten bvba als architectenvennootschap op de Tabel van de Orde van Architecten, Raad van de Provincie Oost-Vlaanderen
medio 2009 adreswijziging van Schooldreef 22 te 9050 Gentbrugge naar Adolf Samuëlstraat 22 te 9050 Gentbrugge.
2015 wijziging zaakvoerders (publicatie BS 29.12.2015)
2010-01-13-070

© GDR-architecten