GDR-architecten bv is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten verzoend worden met functionele logica & duurzaamheid is onze doelstelling.

BROWSE BY CATEGORY :

BROWSE BY TAGS :

Over GDR-Architecten | Expertise & evolutie

Expertise

GDR-architecten is gegroeid uit een éénmanszaak, gestart in 1971 door Eddy De Rocker, en bestaat vandaag de dag uit een een multidisciplinair team van architecten en ir.-architecten. Door de gediversifiëerde samenstelling van ons team naar leeftijd, opleiding & achtergrond heeft GDR-architecten intussen meer dan 40 jaar ervaring opgebouwd.

GDR-architecten is gespecialiseerd in het ontwerpen en opvolgen van de werken van sociale woningen en appartementen, scholen, openbare gebouwen, kantoren en particuliere opdrachten. Dankzij onze kennis van de wetgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten en de procedures binnen de overkoepelende of subsidiërende overheden zoals VMSW, Agion, VIPA, … zijn we in staat om projecten uit de overheidssector in goede banen te leiden.

Evolutie

Het voortdurend bijscholen van onze medewerkers en het op de voet volgen van nieuwe ontwikkelingen,  laat GDR-architecten toe om snel kennis & ervaring op te doen in nieuwe evoluties binnen de bouwwereld. Daardoor kan u bij GDR-architecten nu reeds terecht voor projecten of bouwmethodieken die vandaag misschien nog niet behoren tot de algemene dagelijkse bouwpraktijk.

Lage-energiewoningen, passiefhuizen en nulenergiewoningen vormen momenteel bijvoorbeeld een vrij “nieuw” thema in de bouwwereld. Met intussen 15 van deze woongelegenheden en 1 kinderopvang in het portfolio  kan GDR-architecten u voor dergelijke projecten met kennis van zaken bijstaan. Dit houdt onder meer in dat tijdens de uitvoering der werken verregaande ondersteuning kan geboden worden aan bouwpartners voor wie uw project de eerste energie-efficiënte realisatie is. Hierdoor worden kenmerkende deelaspecten als luchtdicht bouwen, balansventilatiesystemen, enz. … ook voor hen minder abstracte begrippen en worden uitvoeringsfouten voorkomen.