GDR-architecten bv is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten verzoend worden met functionele logica & duurzaamheid is onze doelstelling.

BROWSE BY CATEGORY :

BROWSE BY TAGS :

Visie

GDR-architecten is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij ruimtelijke kwaliteiten versterkt worden door functionele en technische logica is onze doelstelling. De complementaire bezetting van het bureau vormt daarbij een meerwaarde: een ontwerpcompartiment en een technisch compartiment werken nauw samen gedurende de volledige ontwerp- en uitvoeringsfase.

Wij besteden steeds de nodige aandacht aan de energie-efficiëntie van onze projecten en hebben ervaring met het ontwerp en de realisatie van laag-energiewoningen, passiefhuizen en nulenergiewoningen. Daarnaast wordt bij elk project gestreefd naar duurzaamheid in het algemeen, door gedurende het hele ontwerpproces toekomstgericht na te denken over elk aspect van het bouwen en van het gebruik na realisatie.