GDR-architecten bv is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten verzoend worden met functionele logica & duurzaamheid is onze doelstelling.

BROWSE BY CATEGORY :

BROWSE BY TAGS :

Projecten | Nieuwbouw 78 appartementen

Nieuwbouw 78 appartementen

Nieuwbouw 78 appartementen

Vincent Evrardlaan, Gentbrugge

PROJECT INFO

  • CATEGORIE : appartementen, wedstrijden
  • LOCATIE : Routebeschrijving
  • NAAM OPDRACHTGEVER : Huisvesting Scheldevallei

De vorm, de ligging en de oriëntatie van de site verlenen samen met de onmiddelijke omgeving een specifieke eigenheid aan het bouwterrein. Het perceel wordt ten zuiden begrensd door de Vincent Evrardstraat terwijl het aan de noordkant, over de voorziene groenstrook, zicht biedt op de Schelde. Het opent zich spievormig vanaf de brug, naar het park ten westen. Er is een duidelijke overgang van een stedelijk karakter met vooral lintbebouwing (zuidkant en oostkant) naar een weidser en eerder landschappelijk karakter met groenzones en Schelde (noordkant en westkant).

De vraag naar doorzichten en doorgangen voor zacht verkeer over het terrein is specifiek voor deze site.

Er is een programmatische opsplitsing gewenst tussen sociale huurappartementen en appartementen voor de private verkoopmarkt, evenwel te ontwerpen als coherent geheel. Een bijkomende – sterk bepalende – factor wordt gevormd door een doorgaande ondergrondse parkeergarage. Daarnaast wordt gestreefd naar een rendabel project met een diversiteit aan types woongelegenheden.

Als doel werd gesteld om de eigenheden en potenties van het terrein ten volle te benutten. Het inplanten van de bebouwing langs de noordzijde van het perceel is in die zin een duidelijke keuze, met een aantal belangrijke voordelen:

De bebouwing volgt de contouren van de Schelde als belangrijkste entiteit binnen de omgeving, en maakt zodoende de spievorm van het terrein effectief voelbaar in de Vincent Evrardstraat. Daar ontstaat enerzijds een driehoekige plein als uitbreiding van de straat en anderzijds een perspectief dat zich duidelijk opent van stedelijk (brug) naar landschappelijk (gepland park).

De bouwvolumes genieten, door hun inplanting, aan de noordzijde van een directer contact met de Schelde en aan de straatzijde van een ideale bezonning.

De parkeergarage wordt, door de grotere afstand tot de straat, toegankelijk gemaakt via een rechte inrit. Dit leidt tot een minimale inname van de bruikbare buitenruimte, een efficiënte circulatie en een minimum verlies aan parkeerplaatsen in de garage zelf.

Het concept van het ontwerp volgt als vanzelfsprekend uit de inplanting. De ondergrondse parkeergarage plooit zich langs de contouren van de Schelde en blijft aan de brugzijde net binnen de bebouwbare zone van het terrein.

Boven deze parkeergarage staan de appartementsgebouwen, waarvan de hoofdvolumes met hun zuivere balkvorm bewust eenvoudig gehouden zijn.

De situering van de inrit van de parkeergarage maakt een inplanting van het bouwblok voor de private verkoopmarkt aan de parkzijde evident (gebouw A). Bijgevolg komen de 2 bouwblokken voor de sociale huurmarkt gegroepeerd te staan rond een interessant spanningsveld: de zone met de knik in de parkeergarage (gebouwen B en C).

De drie bouwblokken spelen op elkaar in door hun inplanting, een zelfde materiaalgebruik, en het aanhouden van dezelfde kroonlijsthoogtes.

Het verband tussen de bouwblokken voor de sociale huurmarkt (gebouwen B en C) wordt daarenboven nog versterkt door hun symmetrie en door het naar elkaar richten van de inkomzones en bovendakse volumes. Door een variatie in balkontypes (standaard- en wintertuintype) ontstaat een speelse volumewerking en worden welbepaalde accenten gelegd.

Het gebouw voor de private verkoopmarkt kenmerkt zich vooral door de bovendakse staalstructuur en door de as-rotatie van het laagste bouwvolume, dat tevens het sluitstuk vormt van het driehoekige plein.

De zones tussen de bouwblokken garanderen een doorzicht naar de Schelde en krijgen door hun ligging een verhoogd potentieel.

Gebouw A telt 22 woonentiteiten. Gebouwen B en C zijn elkaars spiegelbeeld en bevatten samen 56 appartementen.

De inkomzones worden ingericht ter hoogte van een overdekte buitenruimte op de hoek van beide bouwvolumes. Deze worden zowel naar elkaar als naar de straat georiënteerd, wat een meerwaarde betekent voor de zone tussen beide gebouwen.

De organisatie van de appartementen binnen de bouwvolumes werd dermate ontwikkeld dat alle leefruimtes genieten van bezonning én uitzicht op de Schelde. De indeling van de appartementen leidt tot een goede functionaliteit binnen de beperkte woonoppervlakte. Elk appartement beschikt tevens over een terras en een ruime berging.

Er wordt gekozen voor bakstenen hoofdvolumes, met op het gelijkvloers een accentuering in beton van de inkomzone en de gemeenschappelijke dienstruimtes. De bovendakse balkvolumes worden voorzien in witte gevelbeplating, waardoor zij een licht karakter bekomen dat mooi contrasteert met de hoofdvolumes. Alle daken worden ingericht als groendak.

Referentie GDR-architecten: HSARBED1

PDF Downloaden

hsarbed01-projectpage-inline-001

hsarbed01-projectpage-inline-002

GERELATEERDE PROJECTEN