GDR-architecten bv is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten verzoend worden met functionele logica & duurzaamheid is onze doelstelling.

BROWSE BY CATEGORY :

BROWSE BY TAGS :

Projecten | Renovatie schoolgebouw

Renovatie schoolgebouw

Renovatie schoolgebouw

Sint-Amandstraat, Gent

PROJECT INFO

  • CATEGORIE : interieur, onderwijs-zorg
  • PROJECT TYPE : renovatie
  • LOCATIE : Routebeschrijving
  • NAAM OPDRACHTGEVER : VZW Arteveldehogeschool
  • OPLEVERINGSDATUM : 08.07.2005 (VO)
  • BOUWKOST : € 1.410.151,67 (excl. btw)
  • AANNEMER : Algemene Ondernemingen R. Wyckaert
  • IR STABILITEIT : Ingenieursbureau Fraeye & Partners
  • IR TECHNIEKEN : Studiebureau R. Boydens
  • HUIDIGE DOSSIERFASE : Opgeleverd

Het project omvat enerzijds een vervangingsbouw over kelder + 4 verdiepingen (na het slopen van 2 woningen) voor een praktijklokaal (op gelijkvloers) maar ook voor werklokalen op de bovenverdiepingen (zelfsturende onderwijsactiviteiten met kleine groepen, teamoverleg, training agogische vaardigheden, enz…).

Tevens werden de historisch waardevolle kelder(s) onder één van beide woningen in stand gehouden en gerestaureerd. Tot slot werd een deel van het aanpalend schoolgebouw gerenoveerd nl. het integrerend heropvatten van de gevel, beperkte herinrichting ingevolge bestemmingswijzigingen, aanpassingswerken voor brandpreventie, enz.

Referentie GDR-architecten: KLBOKAT03

PDF Downloaden

klbokat03-projectpage-inline-002

klbokat03-projectpage-inline-003

GERELATEERDE PROJECTEN