GDR-architecten bv is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten verzoend worden met functionele logica & duurzaamheid is onze doelstelling.

BROWSE BY CATEGORY :

BROWSE BY TAGS :

Projecten | Nieuwbouw 14 appartementen & 10 woningen

Nieuwbouw 14 appartementen & 10 woningen

Nieuwbouw 14 appartementen & 10 woningen

Manilastraat & Groendreef, Gent

PROJECT INFO

  • CATEGORIE : appartementen, stadsontwerp, woningen
  • PROJECT TYPE : nieuwbouw
  • LOCATIE : Routebeschrijving
  • NAAM OPDRACHTGEVER : Volkshaard cvba-so
  • OPLEVERINGSDATUM : 27.11.2007 (VO)
  • BOUWKOST : € 2.615.085,40 (excl. btw)
  • AANNEMER : Damman
  • IR STABILITEIT : Studiebureau Riessauw
  • IR TECHNIEKEN : Studiebureau R. Boydens
  • HUIDIGE DOSSIERFASE : Opgeleverd

Dit project vormt onderdeel van een omvangrijk stadsinbreidingsproject in opdracht van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Volkshaard en zustermaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk. De site is gelegen tussen de Kempstraat, Groendreef en Virginiastraat en betreft de voormalige terreinen van de vlasfabriek Manila.

Tegen 2008 zullen op deze site 306 woongelegenheden gecreeërd zijn, waarvan onze architectenvennootschap 118 entiteiten voor haar rekening nam.

Het project omvat op zich vier deelprojecten : enerzijds 10 “begijnhof-woningen” met een ommuurde voortuin + carport en een achtertuin, anderzijds 3 invulbouwen welke in totaal 14 appartementen bevatten. Tussen de vier deelprojecten onderling worden linken gelegd d.m.v. materiaalgebruik zoals de rode gevelsteen.

Blok D, bestaat uit 10 woningen met ommuurde voortuin en carport die letterlijk en figuurlijk in het verlengde van 2 reeds gerealiseerde woningen liggen. Ze zijn vrijwel identiek aan die woningen, zowel planmatig als naar materiaalgebruik. Vermits er voor de aanpalende appartementsblokken aparte fiets- en containerbergingen zijn voorzien, leek het interessant en wenselijk om er meteen ook voor de meest uiterste woningen van Blok D analoge bergingen aan te koppelen. Bovendien wordt zo vermeden dat het visuele karakter van het project wordt geschaad door tuinbergingen van allerlei slag.

Blok E is een invulbouw voor 5 duplex-appartementen waarvan 2, de gelijkvloerse, het woningtype met aparte tuin.

Bovendien dient een voetgangersweg geïncorporeerd die in het verlengde ligt van het rechtlijnig tracé van de Virginiastraat. Deze doorgang wordt geaccentueerd door een uitkragend element, opgevat in een plaatmateriaal.

Blokken F en G (respectievelijk 3 appartementen waarvan 1 duplex en 6 appartementen)  zijn als geheel ontwikkeld met een vrijwel identiek, invers karakter t.o.v. de straat ertussen. Aanpalend werd een gemeenschappelijke fietsenberging en afvallokaal voorzien.

Referentie: VHKEMP05

PDF Downloaden

vhkemp05-projectpage-inline-001

Europalaan - GDR

GERELATEERDE PROJECTEN