GDR-architecten bv is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten verzoend worden met functionele logica & duurzaamheid is onze doelstelling.

BROWSE BY CATEGORY :

BROWSE BY TAGS :

Projecten | Vervangingsbouw 24 woningen

Vervangingsbouw 24 woningen

Vervangingsbouw 24 woningen

Lazuurstraat & Jaspisstraat, Gent

PROJECT INFO

  • CATEGORIE : woningen
  • PROJECT TYPE : vervangingsbouw
  • LOCATIE : Routebeschrijving
  • NAAM OPDRACHTGEVER : Volkshaard cvba-so
  • OPLEVERINGSDATUM : 10.11.2016 (VO)
  • BOUWKOST : € 3.352.313,96 € (excl. btw)
  • AANNEMER : Everaert-Cooreman
  • IR STABILITEIT : Ingenieursbureau Fraeye & Partners
  • EPB VERSLAGGEVER : VCPA
  • HUIDIGE DOSSIERFASE : Opgeleverd

Dit ontwerp voor 24 eengezinswoningen maakt deel uit van een groter vernieuwingsproject waarbij huisvestingsmaatschappij Volkshaard haar patrimonium binnen de wijk Nieuw Gent deels zal vervangen en renoveren.

De 24 bestaande woningen konden wegens externe barstvorming – echter niet te wijten aan de fundering – niet gerenoveerd worden, waardoor de opdrachtgever besliste tot de afbraak ervan.

Hetzelfde aantal wooneenheden en het hergebruik van de bestaande paalfunderingen (incl. funderingsplaat) waren bij het ontwerp bepalende randvoorwaarden, waardoor de bouwbreedte en -diepte van de vervangingsbouw quasi volledig overeenkomen met de bestaande woningen.

De 24 woningen, die per 12 in de rij staan met een versprong van circa 5m in het midden, werden identiek geconcipieerd. Op die manier vormen ze één bouwblok en kan de kostprijs van de woningen gedrukt worden.

Om te verhinderen dat het bouwblok een monotoon karakter krijgt, wordt er een kleine variatie aangebracht in de voorgevel. Zo worden er hoekramen voorzien op niveau N+2 van de woningen met half-open bebouwing. Daarenboven worden, variërend over de 12 woningen, enkele ramen voorzien van een omkadering in aluminium. Dit geeft een speelse toets aan de voorgevel en doorbreekt het monotone karakter van een identieke huizenrij. Daarnaast zullende uitzettingsvoegen in de voor- en achtergevel t.h.v. de perceelsgrens uitgevoerd worden om zo de geleding van de individuele woningen zichtbaar te maken.

De koppen van de huizenrijen worden tevens afgewerkt als kopgevel i.p.v. als zijgevel – een eis van de dienst Stedenbouw, hierbij worden ze voorzien van ramen en krijgen dezelfde gevelafwerking als de overige gevels.

De gevelafwerking wordt uitgevoerd in gevelbepleistering op de verdiepingen en een donkere gevelbeplating op het gelijkvloers. Deze donkere beplating loopt door rondom het hele project en vormt op die manier een soort sokkel.

Dit zorgt voor een zekere geborgenheid van het hele project en zal tevens toekomstige private invullingen in de tuinen maskeren. De bergingsdeur in de voorgevel wordt visueel weggewerkt in de gevelbeplating, zodat men duidelijk de voordeur kan onderscheiden.

Intern wordt via een vide een ruimtelijkheid gecreeërd, welke nog meer benadrukt wordt door het licht binnen te trekken via een glazen deur met bovenraam tot op de hoogte van de balustrade in de achtergevel.

 

Referentie GDR-architecten: VHNIEUW5

PDF Downloaden

vhnieuw5-projectpage-inline-003vhnieuw5-projectpage-inline-004

GERELATEERDE PROJECTEN