GDR-architecten bv is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten verzoend worden met functionele logica & duurzaamheid is onze doelstelling.

BROWSE BY CATEGORY :

BROWSE BY TAGS :

Projecten | Nieuwbouw uitbreiding Vrije Technische School

Nieuwbouw uitbreiding Vrije Technische School

Nieuwbouw uitbreiding Vrije Technische School

Breedstraat, Sint-Niklaas

PROJECT INFO

  • CATEGORIE : onderwijs-zorg, wedstrijden
  • PROJECT TYPE : nieuwbouw
  • LOCATIE : Routebeschrijving
  • NAAM OPDRACHTGEVER : Vrije Technische School Sint-Niklaas

De Vrije Technische School van Sint-Niklaas wenst een uitbreiding van de school te realiseren op eigen terrein waar heden parking en sportvelden gelegen zijn. Deze nieuwe vleugel zal vooral dienst doen voor de leerlingen van het BUSO onderwijs, maar ook voor de leerlingen van het TSO en BSO. Zo wordt er o.a. gevraagd naar technische werkplaatsen, een magazijn, vaklokalen, klaslokalen, klaslokalen met individuele en semi individuele werkruimte, burelen paramedici en bijzondere begeleiding, coteachinglokaal, leraarslokalen, vergaderzaal, refter en polyvalente ruimte.

INPLANTING

De schoolsite zit gevat tussen enerzijds de Singel en anderzijds de Breedstraat. Aan beide assen liggen toegangen die de site ontsluiten. De schoolsite wordt gekenmerkt door meerdere schoolgebouwen uit verschillende bouwperiodes met elk hun eigen vormgeving en stijl en enkele voorlopige containerklassen. De bestaande gebouwen staan los van elkaar, en lijken op het eerste gezicht willekeurig ingepland. Dit maakt het hele schoolterrein moeilijk leesbaar. Door even uit te zoomen op grotere schaal, wordt de inplanting van de schoolgebouwen duidelijker: ofwel volgen de gebouwen de richting van de Singel (zie schema 1), ofwel staan deze parallel met de Breedstraat (zie schema 2).

GDR-architecten tracht met het nieuwbouwproject geen volgende, eigenzinnige toevoeging te maken op de schoolsite, maar integendeel het project te gebruiken om een samenhang te realiseren tussen de bestaande gebouwen. De inplanting van de bestaande schoolgebouwen (2 richtingen) en de stedenbouwkundige voorschriften (9m afstandsregel) werden aangegrepen om het gebouw zijn kenmerkende volumewerking te geven (zie schema 3). De nieuwbouw is als het ware opgevat als een gematerialiseerde ontmoeting tussen deze twee richtingen. De NO-gevel volgt de richting van De Singel. De overige gevels staan parallel of loodrecht op de Breedstraat. Het gebouw houdt overal meer dan 9meter afstand van de bestaande gebouwen en de Singel.

Het nieuwbouwproject biedt dé kans bij uitstek om een duidelijk oriëntatiepunt te realiseren op de campus, zowel voor de interne schoolwerking als naar de buitenwereld toe. Door de centrale ligging op de site vormt het nieuwe gebouw een cruciale schakel tussen beide scholen. Het ontwerp van GDR-architecten speelt hierop in door de inplanting, de specifieke vormgeving en de duidelijke herkenbaarheid vanop de Singel.

VOLUMEWERKING

Het gevraagde volume, een balkvorm parallel met de Singel, wordt geknikt, loodrecht op de Breedstraat. Zo ontstaat een L-vormig volume die de grote monotone groenzone opdeelt in een groot sportterrein aan de kant van het BSO/TSO enerzijds en een kleinere speelplaats aan de kant van het BuSO anderzijds.

Bovenop de L-vormige sokkel van twee bouwlagen, wordt een balkvormig volume van drie bouwlagen geschoven. Dit volume volgt de richting van de Breedstraat waardoor de sportterreinen een logische, rechthoekige vorm krijgen. Aan de andere zijde van het
volume, in de oksel van beide volumes, wordt extra parking ingericht voor het personeel als compensatie van enkele verdwenen parkeerplaatsen. De parking ligt strategisch aan de toegang vanop de Singel en is op die manier zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken.

Een strategische ‘hap’ uit het volume vormt de overdekte speelplaats, die naadloos aansluit op de open speelplaats enerzijds en op de sportterreinen anderzijds. Er wordt gekozen om de eetplaats/polyvalente ruimte te voorzien op het gelijkvloers en aan te sluiten op deze strategische plek. Op die manier kan deze ruimte perfect gebruikt worden om voor- of naschoolse activiteiten te organiseren (opvang, schoolfeesten, opendeurdagen,…), zonder dat de hele school dient opengesteld te worden. Omwille van dit meer publieke karakter en de aanwezigheid van technische lokalen op het gelijkvloers is deze bouwlaag hoger voorzien dan de andere bouwlagen.

Ter hoogte van de sportterreinen springt de sokkel van het gebouw een viertal meter in. Zo ontstaat een overdekte onderdoorgang die beide scholen met elkaar verbindt. Het pad vormt een nieuwe ruggengraat die buitenruimtes aan elkaar rijgt en waarlangs het nieuwe schoolgebouw op verschillende plekken ontsloten kan worden. Het pad creëert ook letterlijk een zichtas door het gebouw, waardoor de site voor iedereen toegankelijk en overzichtelijk gemaakt wordt. Tevens vormt de onderdoorgang een luifel voor de gelijkvloerse, zuid-west gerichte lokalen, waardoor oververhitting wordt beperkt.

In het L-vormige volume wordt een uitsparing gemaakt op de eerste verdieping. Deze uitsparing wordt een patio met groendak die niet enkel de gangen op de eerste verdieping, maar ook enkele aangrenzende lokalen voorziet van extra licht en zicht.

Qua materiaalkeuze wordt geopteerd voor materialen die aansluiten bij de site maar die ook degelijk zijn en weinig onderhoud vragen. Het L-vormig volume bestaat uit betonnen gevelpanelen die zorgen voor een industriële look en verwijzen naar de bestaande werkplaatsen. Voor het balkvormige volume wordt gekozen voor een rode baksteen die aansluit bij het bestaande BuSO schoolgebouw en het meest recente gebouw van BSO/TSO.

Het balkvormige volume in rode baksteen is een opvallend baken langsheen de Singel. Om dit nog méér te benadrukken, laten we het volume schuin oplopen in de richting van de Singel. Op die manier wordt een nieuw gezicht gecreëerd dat de school uit haar anonimiteit haalt. Deze schuin oplopende dakopstand biedt bovendien ook het voordeel dat allerhande technieken (waaronder luchtgroepen) buiten het zicht opgesteld kunnen worden.

Referentie GDR-architecten: VTSINT01

PDF Downloaden

vtsint01-projectpage-inline-001

vtsint01-projectpage-inline-002

vtsint01-projectpage-inline-003

vtsint01-projectpage-inline-004

vtsint01-projectpage-inline-005

vtsint01-projectpage-inline-006

GERELATEERDE PROJECTEN