GDR-architecten bv is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten verzoend worden met functionele logica & duurzaamheid is onze doelstelling.

BROWSE BY CATEGORY :

BROWSE BY TAGS :

Projecten | Nieuwbouw 24 appartementen

Nieuwbouw 24 appartementen

Nieuwbouw 24 appartementen

Rosa Geingerstraat, Gentbrugge

PROJECT INFO

  • CATEGORIE : appartementen
  • PROJECT TYPE : nieuwbouw
  • LOCATIE : Routebeschrijving
  • NAAM OPDRACHTGEVER : Volkshaard cvba-so
  • OPLEVERINGSDATUM : 10.10.2001 (VO)
  • BOUWKOST : € 1.824.394,41 (excl. btw)
  • AANNEMER : Technobuild & Damman
  • IR STABILITEIT : Ingenieursbureau Fraeye & Partners
  • IR TECHNIEKEN : G. Haems
  • HUIDIGE DOSSIERFASE : Opgeleverd

Om de Sas- en Bassijnwijk, gelegen in de verpauperde 19e-eeuwse gordel rond de Gentse binnenstad, op te waarderen, werd anno 1992 de Wonen in Gent-prijsvraag (WIG) uitgeschreven. Op basis van de resultaten van deze prijsvraag werd door de Stad Gent een herstructureringsplan opgemaakt, dat onder meer voorzag in een lintvormig huisvestingsproject langs de Schelde, met als kop een gebouw dat een scharnier vormde tussen de kleine ring en de Schelde, de binnenstad en de 19e-eeuwse gordel, oud en nieuw,…

Deze kop omvattende 24 sociale huurappartementen, is opgevat als de gematerialiseerde ontmoeting tussen twee verschillende richtingen. Het hoofdgebouw speelt in op het oorspronkelijk aanwezig stratenpatroon, terwijl balkonstructuur en laagbouw de richting van de Scheldekaai volgen en aldus de aanzet geven voor de aanpalende lintbebouwing (ander ontwerpbureau, in een latere fase).

De volumewerking die ontstaat door de in plan onderling geroteerde vierkanten, wordt versterkt door de contrasterende materiaalkeuze. In alle opzichten vormen de lichte gevel en het baksteenvolume elkaars opponenten: lichtheid versus massa, lineair versus volume, wit versus donker,… Alles draagt bij tot de signaalfunctie van het project vanop de stadsring.

De ingang van het gebouw bevindt zich als schakel tussen de hoogbouw (3 appartementen per verdieping) en de laagbouw (1 appartement per verdieping). Hier zijn zowel de scharnierfunctie als de materiaaltegenstellingen overheersend. Om scherper te contrasteren met de baksteenvolumes werd bijzondere aandacht besteed aan het voegenpatroon van de lichte gevel (variërende voegbreedtes) en aan de aansluitng van de lichte gevel op de balkons, de geëncadreerde ramen, enz…. Een speels effect werd bekomen door de gevelplaten in verschillende afmetingen te verzagen en te verwerken.

Referentie GDR-architecten: VHBASS01

PDF Downloaden

vhbass01-projectpage-inline-002

GERELATEERDE PROJECTEN