GDR-architecten bv is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten verzoend worden met functionele logica & duurzaamheid is onze doelstelling.

BROWSE BY CATEGORY :

BROWSE BY TAGS :

Projecten | Vervangingsbouw hoogspanningscabine & kantoorruimte

Vervangingsbouw hoogspanningscabine & kantoorruimte

Vervangingsbouw hoogspanningscabine & kantoorruimte

Filips Van Cleeflaan, Gent

PROJECT INFO

  • CATEGORIE : kantoren
  • PROJECT TYPE : vervangingsbouw
  • LOCATIE : Routebeschrijving
  • NAAM OPDRACHTGEVER : WoninGent cvba-so
  • OPLEVERINGSDATUM : 04.10.2013 (VO)
  • BOUWKOST : € 232.239,70 (excl. btw)
  • AANNEMER : K.W.R. NV
  • IR STABILITEIT : Ingenieursbureau Fraeye & Partners
  • EPB VERSLAGGEVER : EPB lipa BVBA
  • HUIDIGE DOSSIERFASE : Opgeleverd

Ter vervanging van de bestaande hoogspanningscabines in de te slopen Rabottorens, diende een nieuwe zware hoogspanningscabine gerealiseerd op een andere locatie in de buurt. De opdrachtgever kocht daartoe een bestaande woning aan, met de bedoeling deze te slopen en vervolgens een vervangingsbouw te realiseren.

Het bouwprogramma bestaat, naast de nieuwe hoogspanningscabine op het gelijkvloers, uit een flexibel inzetbare entiteit op de hoger gelegen verdiepingen. Deze flexibele ruimte moet tijdens de nieuwbouwwerken in de wijk Rabot dienst kunnen doen als kantoorruimte voor de opdrachtgever, en na voltooiing van de werken als klein appartement verhuurd of verkocht kunnen worden.

Door de beperkte afmetingen van dit vooral zeer smalle en volledig door bebouwing omsloten perceel wordt het gelijkvloers nagenoeg volledig ingenomen door de hoogspanningscabine.

Door de geringe oppervlakte is de kantoorruimte zo open mogelijk gehouden, vanaf de straat tot aan de achtergevel. Zo heeft men in iedere ruimte notie van de totale breedte en lengte van het perceel, wat de ruimtelijke beleving op dergelijke smalle kavel vergroot. Ook de raamopeningen werden om die reden zo maximaal mogelijk ontworpen.

De technieken ingeplant met het oog op het dubbel gebruik als kantoor of als appartement.

De materiaalkeuze & gevelcompositie werden bewust sober gehouden. De gevels zijn in hoofdzaak opgetrokken in een gebroken witte gevelbepleistering m.u.v. het gelijkvloers in de voorgevel: deze bestaat uit een aluminium lamellenwand (gemoffeld in hetzelfde kleur als het buitenschrijnwerk). De deur van de hoogspanningscabine bestaat ook uit dezelfde lamellen, waardoor deze volledig weggewerkt wordt in het geheel. De inkomdeur van de kantoren daarentegen is een vlakvolle deur met bovenlicht en wordt zo geaccentueerd als toegang.

De slechte draagkracht van de grond en het amalgaam van aanwezige oude kruipkelders, putten & massieven vereiste enerzijds een paalfundering en anderzijds een gefaseerde uitvoering van de betonnen kruipkelder.

De wanden van de hoogspanningscabine werden uitgevoerd met opgestorte holle betonblokken. De wapening van deze wanden werd verbonden met de wapening van de vloeren onder en boven de hoogspanningscabine, zodat rond de hoogspanningscabine een kooi van Faraday gevormd wordt door de betonwapening.

Het behalen van het – ogenschijnlijk banale – energiepeil vereiste toch de nodige aandacht door de kleine inhoud (m³) van het beschermd volume en de daaruit volgende lage compactheid.

Referentie GDR-architecten: WGRABO02

PDF Downloaden

wgrabo02-projectpage-inline-001

wgrabo02-projectpage-inline-002

wgrabo02-projectpage-inline-003

wgrabo02-projectpage-inline-004

GERELATEERDE PROJECTEN