GDR-architecten bv is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten verzoend worden met functionele logica & duurzaamheid is onze doelstelling.

BROWSE BY CATEGORY :

BROWSE BY TAGS :

Blog | Van Wittenberghestraat Gent uit de stellingen!

Van Wittenberghestraat Gent uit de stellingen!

blog-2024-06-05_Van Wittenberghestraat Gent uit de stellingen-001

De totaalrenovatie van een appartementsgebouw met 9 sociale huurappartementen en ondergrondse parking voor de woonmaatschappij Dimensa in de Van Wittenberghestraat in Gent schiet goed op.
Hoofdaannemer Alpas kon recent de stellingen verwijderen.

Bij voor- en achtergevel werd de gevelsteen afgebroken, om ze naar huidige normen te isoleren. Qua ontwerp, detaillering en uitvoering stelde dit project heel wat uitdagingen!

De foto’s tonen beide gevels vóór, tijdens en na de werken.

Aan de voorgevelzijde werd gekozen voor het Stotherm Brick-systeem, met steenstrips van de Wienerberger Archipolis Vegas geel. Bemerk de brandwerende schermen boven het gelijkvloers en de tweede verdieping.

blog-2024-06-05_Van Wittenberghestraat Gent uit de stellingen-002voorgevel bestaande toestand
blog-2024-06-05_Van Wittenberghestraat Gent uit de stellingen-003voorgevel na afbraak gevelsteen
blog-2024-06-05_Van Wittenberghestraat Gent uit de stellingen-004geïsoleerde voorgevel
blog-2024-06-05_Van Wittenberghestraat Gent uit de stellingen-005voorgevel nieuwe toestand

Aan de achtergevelzijde bestaat de nieuwe gevel uit een traditioneel gemetste spouwmuur, met als gevelsteen de Archipolis Vegas geel en een doorstrijkmortel van Weber. Eerst werd het binnenspouwblad uitgecementeerd, vervolgens de isolatie aangebracht. Aan de achtergevel werden de balkons afgebroken en vervangen door nieuwe balkons in architectonisch beton, die thermisch onderbroken verankerd werden aan de bestaande constructie.

blog-2024-06-05_Van Wittenberghestraat Gent uit de stellingen-006achtergevel bestaande toestand
blog-2024-06-05_Van Wittenberghestraat Gent uit de stellingen-007achtergevel na cementering
blog-2024-06-05_Van Wittenberghestraat Gent uit de stellingen-008geïsoleerde achtergevel
blog-2024-06-05_Van Wittenberghestraat Gent uit de stellingen-009achtergevel nieuwe toestand

Meer info over dit project vind je hier.