GDR-architecten bv is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten verzoend worden met functionele logica & duurzaamheid is onze doelstelling.

BROWSE BY CATEGORY :

BROWSE BY TAGS :

Blog | Laureaat in wedstrijd ‘Den Haezel’ te Oudenaarde

Laureaat in wedstrijd ‘Den Haezel’ te Oudenaarde

vahazel1-projectpage-slider-001

GDR-architecten is, in samenwerking met Bressers Architecten, laureaat geworden in de wedstrijd ‘Den Haezel’ te Oudenaarde. De wedstrijd werd uitgeschreven door de sociale woonmaatschappij Vlaamse Ardennen.

Het programma omvat 17 koopwoningen met inpandige garage, 4 huurwoningen en 40 appartementen (2×12 appartementen + 2×8 appartementen). Het project langs de Hazel/Esdoornstraat in Oudenaarde maakt deel uit van een grotere verkaveling waarbij reeds een eerste fase aan sociale woningen ontwikkeld werd. Deze opdracht omvat de tweede ontwerpfase.

Het ontwerpteam besteedde bijzondere aandacht aan de integratie van de nieuwe volumes in de omgeving en het hellende terrein, maar durfde ook afwijken van een globaal masterplan waarbij enkele lichte ingrepen de woonkwaliteit en functionaliteit aanzienlijk zullen verhogen.

Lees meer over dit project op de projectpagina .