GDR-architecten bv is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten verzoend worden met functionele logica & duurzaamheid is onze doelstelling.

BROWSE BY CATEGORY :

BROWSE BY TAGS :

Projecten | Verbouwing Parochiaal Centrum tot kantoren CLB

Verbouwing Parochiaal Centrum tot kantoren CLB

Verbouwing Parochiaal Centrum tot kantoren CLB

Halvemaanstraat 94, Sint-Amandsberg

PROJECT INFO

 • CATEGORIE : interieur, kantoren
 • PROJECT TYPE : renovatie
 • LOCATIE : Routebeschrijving
 • NAAM OPDRACHTGEVER : Vrij CLB Regio Gent
 • OPLEVERINGSDATUM : 14.11.2018 (VO)
 • BOUWKOST : € 1.050.134,50 (excl. btw)
 • AANNEMER : Pema Dakwerken (dak), Vermeiren (ruwbouw), Francovera (buitenschrijnwerk), Elvebo (HVAC en elektriciteit), Bouw&Renovatie (binnenafwerking)
 • IR STABILITEIT : Ingenieursbureau Fraeye & Partners
 • IR TECHNIEKEN : STir bvba
 • EPB VERSLAGGEVER : Niveco Comm. V.
 • HUIDIGE DOSSIERFASE : Opgeleverd

 

Het Vrij CLB Regio Gent was voorheen gehuisvest op 4 locaties en wenste haar werking te optimaliseren door te centraliseren. Waar het voorheen de bedoeling was het aantal locaties terug te schroeven tot 2 (Holstraat + Halvemaanstraat, Gent), werd uiteindelijk de volledige werking herleidt naar 1 locatie in de Halvemaanstraat te Gent (Sint-Amandsberg).

De site in de Halvemaanstraat zou hiertoe gereorganiseerd en uitgebreid worden.

Het CLB was sinds jaar en dag gehuisvest op de site in de Halvemaanstraat, doch de gebouwen waren volledig verouderd en verkommerd. Gedeeltelijke afbraak en nieuwbouw was een traject van lange adem – er diende ruim 13 jaar gewacht op principiële goedkeuring van Agion.

Na het vrijkomen van het Parochiaal Centrum in 2011 – op dezelfde site – werd een erfpachtovereenkomst afgesloten met de Parochie, waarna het CLB GDR-architecten aansprak om het Parochiaal Centrum te herconditioneren t.b.v. haar werking en uitbreiding van de beschikbare oppervlakte op deze site.

Door middel van een REG- en een aantal verkorte procedures – immers steeds afhankelijk van subsidiëring door Agion – kon het Parochiaal Centrum over een periode van 5 jaar ‘versneld’ gereorganiseerd en volledig verbouwd worden. Startend met een dakenrenovatie in 2013, volgden later ruwbouwkundige ingrepen, uitbraak van vloeren, de afbraak van het gevelmetselwerk, het volledig vernieuwen van buitenschrijnwerk en alle technieken, om in 2018 te eindigen met binnenafwerking evenals het isoleren en opnieuw bekleden van de gevels.

In het gerenoveerde – voormalig – Parochiaal Centrum zijn voornamelijk de gemeenschappelijke ruimtes terug te vinden – personeelsruimte, keuken, vergaderzalen, infotheek – met daarnaast ook een aantal kantoorruimtes en gesprekslokalen.

Het nieuwbouwgedeelte zou later de kerntaken van de CLB-werking huisvesten – onthaal, medische circuits, spreekruimtes – evenals de medewerkers.

Referentie GDR-architecten: CLBMAAN10-14

PDF Downloaden

clbmaan10-14-projectpage-inline-001

clbmaan10-14-projectpage-inline-002

clbmaan10-14-projectpage-inline-003

GERELATEERDE PROJECTEN