GDR-architecten bv is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten verzoend worden met functionele logica & duurzaamheid is onze doelstelling.

BROWSE BY CATEGORY :

BROWSE BY TAGS :

Projecten | Vervangingsbouw Proxy Delhaize

Vervangingsbouw Proxy Delhaize

Vervangingsbouw Proxy Delhaize

Vaartstraat, Lembeke

PROJECT INFO

  • CATEGORIE : bedrijven-commerciële-ruimtes, groenaanleg
  • PROJECT TYPE : vervangingsbouw
  • LOCATIE : Routebeschrijving
  • NAAM OPDRACHTGEVER : Proxy Delhaize / BVBA Van Vooren - D'Hoedt
  • OPLEVERINGSDATUM : 04.03.2015 (VO)
  • BOUWKOST : ca. € 540.000,00 (excl. btw)
  • AANNEMER : Altez NV
  • EPB VERSLAGGEVER : bvba Bildor
  • ONTWERPBUREAU OMGEVERINGSAANLEG : De Mol - Nieuwe Landschapsarchitect
  • HUIDIGE DOSSIERFASE : Opgeleverd

 

De opdracht omvat het bouwen van een nieuwe voedingswinkel (Proxy Delhaize) op gemeentelijke schaal, met aansluitend afbraak van de bestaande handelszaak en aanleg van een parking. Het terrein heeft een totale diepte van ca. 110m en een breedte van ca. 30m.

De voormalige Proxy Delhaize bevond zich samen met bijhorende woning aan de straatzijde, evenals een twintigtal parkeerplaatsen. De achterliggende zone (agrarisch gebied), hoofdzakelijk gras, werd niet gebruikt. Via een planologisch attest werd een nieuwe visie op het perceel gerealiseerd en werd een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) opgemaakt. In het nieuw ontwerp werd het gebouw achteraan ingepland. Op die manier bleef de huidige winkel in dienst tijdens het oprichten van het nieuwbouwproject en kon een parking vooraan ontwikkeld worden.

Na de bouw van de nieuwe winkel werd de voormalige winkel gesloopt en ontstond aan de straatzijde voldoende ruimte voor het inrichten van een volwaardige inrit die toegang geeft tot parkeerplaatsen. Op advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en het agentschap wegen en verkeer werd slechts één inrit voorzien voor mechanisch verkeer. De inrit werd aan de linkerzijde van het perceel ingepland, met in het verlengde een laad-en loszone. Op die manier wordt manoeuvreren van het vrachtverkeer op eigen terrein beperkt en wordt een eventueel conflict tussen vrachtverkeer en geparkeerde wagens/voetgangers vermeden.

Aan de rechterzijde van het perceel, werd een fiets- en voetgangersas voorzien voor de zwakke weggebruiker. Deze wordt door begroeiing afgesloten van de parking. Zo  wordt het parkeren op eigen terrein beter georganiseerd en worden conflicten met de zwakke weggebruiker beperkt. Aansluitend hierbij wordt aan de ingang van de winkel een overdekte fietsenstalling voorzien. Op die manier moet de zwakke weggebruiker de parking nooit kruisen.

De nieuwe winkel bestaat uit een staalskelet met extensief groendak. Het hoofdgebouw werd bekleed met betonnen sandwichpanelen met gladde afwerking. De voorbouw en luifel werden bekleed met aluminium sandwichpanelen.

De begroeiing van de parking wordt door “De Mol – Nieuwe Landschapsarchitect” vormgegeven a.d.h.v. een beplantingsplan. Hierbij wordt gelet op het openbaar karakter van de parking waarbij een onderhoudsvriendelijke beplanting centraal staat, met accenten in het rood – de kleur van de Delhaize-keten – om gedurende alle seizoenen een aantrekkelijk semi-openbaar parkgroen te bekomen.

In 2017 werd Proxy Delhaize in Lembeke gekozen als “de meest klantvriendelijke winkel”.

Referentie GDR-architecten: LEMBEKE1

PDF Downloaden

lembeke1-projectpage-inline-001

lembeke1-projectpage-inline-002

GERELATEERDE PROJECTEN