GDR-architecten bv is een multidisciplinair team van architecten en burgerlijk ingenieur-architecten. Het realiseren van hedendaagse architectuur waarbij stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten verzoend worden met functionele logica & duurzaamheid is onze doelstelling.

BROWSE BY CATEGORY :

BROWSE BY TAGS :

Blog | GDR-architecten laureaat wedstrijd New Orleansstraat

GDR-architecten laureaat wedstrijd New Orleansstraat

Blog_2015-10-23_GDR-architectenLaureaatWedstrijdNewOrleansstraat

GDR-architecten is laureaat geworden in de wedstrijd voor de vervangingsbouw van 7 huurwoningen in de New Orleansstraat in Gent. De wedstrijd werd uitgeschreven door de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent.

GDR-architecten koos er voor om 5 van de 7 woningen te voorzien van een voortuin met publiek karakter, o.a. om uit te nodigen tot ontmoeting & interactie.

Door de open keuken en het compact bundelen van dienstfuncties konden binnen de oppervlaktenormen van de VMSW aangename doorzonwoningen met een vrij open plan grealiseerd worden. De centraal geplaatste trap, ontworpen als opbergmeubel, vormt binnen het geheel een eyecatcher.

Binnen de context van sociale woningbouw wordt op het vlak van duurzaamheid zoveel mogelijk
gekozen voor gebruikersonafhankelijke en onderhoudsarme oplossingen.

Meer info over dit project vindt u hier.